was successfully added to your cart.

Nu är den här – El-vägen

Sundfraktgruppen på plats för att inviga världens första elväg.

Idag den 22 juni befinner sig infrastrukturminister Anna Johansson och samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan i Sandviken där de tillsammans ska inviga världens första elektrifierade väg för lastbilar, Elväg E16. Från Sundfrakt är Markus och Jonas på plats.

El-vägen ligger väster om Sandviken och är en demonstrationssträcka för att testa tekniken samt undersöka undersöka framtida möjligheter att ersätta delar av den tunga fordonstrafiken med klimatvänliga alternativ.