Byggtjänster

Byggentreprenader

 

Byggnads AB Lennart Eriksson utför byggprojekt inom många olika områden, t ex nyproduktion eller om- och tillbyggnader av varierande storlek och karaktär. Vårt företag utför entreprenader för alla typer av beställare som kommuner, landsting, företag eller privatpersoner.

 

Byggnads AB Lennart Eriksson arbetar med alla förekommande entreprenadformer som; total – och generalentreprenad och delad entreprenad. Vi arbetar med höga kvalitetskrav och nära och täta kundkontakter genom hela byggprocessen.

 

Kontaktperson: Anders Johansson

 

 

Byggservice

 

Byggnads AB Lennart Eriksson har en speciell avdelning som organiserar byggservicen. Hit hänförs framförallt lite mindre om- och tillbyggnader samt försäkringsskador. Vi har ett väl utvecklat samarbete med ett antal försäkringsbolag och med konsulter och underentreprenörer.

 

Kontaktperson: Anders Johansson

41