Företagen

Historia

 

Byggnads AB Lennart Eriksson grundades 1959. Företaget ägs idag av Teresa och Anders Johansson.

 

Företagets verksamhet bestod i inledningsskedet endast av byggverksamhet. Företaget utvidgade sin verksamhet under 80-talet till att även omfatta fastighetsförvaltning. Fastighetsbeståndet skapades genom nyproduktion i egen regi samt genom förvärv.

 

I dag är företaget åter ett renodlat byggföretag då fastighetsbeståndet finns i ett eget bolag med namnet Fastighets AB Lennart B Eriksson.

 

Fastighetsbolaget ägs av Midway Holding och Björn Eriksson.

 

 

Organisation

 

Byggnads AB Lennart Erikssons verksamheten kan i huvudsak indelas i två huvudinriktningar: entreprenad och byggservice.

 

På entreprenadsidan arbetar Hans Nordlander och Anders Johansson som platschefer. De driver och administrerar aktuella entreprenader. Anders Johansson ansvarar också för företagets byggservice som huvudsakligen består av om- och tillbyggnader och olika försäkringsuppdrag, t ex vatten- och brandskador. På byggservice finns också en förman: Mikael Salomonsson.

 

Fastighets AB Lennart B Eriksson äger och förvaltar bostäder och lokaler i centrala Kramfors. För administrationen i fastighetbolaget och uthyrning av bostäder ansvarar Teresa Johansson medan Björn Eriksson ansvarar för uthyrning av lokaler.  Roger Pallin är fastighetsskötare i Fastighets AB Lennart B Eriksson. Han tar hand om och ansvarar för allt praktiskt kring samtliga fastigheter.

 

 

Företagsledning och Ägande

 

Teresa Johansson (VD) och Anders Johansson är lika delägare och ansvarar gemensamt för Byggnads AB Lennart Erikssons ledning.

 

Fastighets AB Lennart B Eriksson ägs av Björn Eriksson och Midway Holding. Björn Eriksson är VD i företaget.

Nyhet