Kvalitet

Kvalitetspolicy

 

Byggnads AB Lennart Eriksson’s mål är att leverera rätt produkt i rätt tid med rätt kvalitet. Genom bra kvalitet på all verksamhet som bedrivs inom organisationen samt rätt kvalitet på slutprodukten kan vi på bästa möjliga sätt uppfylla kundernas krav och förväntningar.

 

Byggnads AB Lennart Eriksson skall kännetecknas av en effektiv organisation med korta beslutsvägar och stor lyhördhet för kundens krav och önskemål.

 

Vår strävan är att verka på så sätt att anmärkningar undviks vid slutbesiktningar samt att varje projekt blir en god referens för ytterligare affärer.

 

 

Kramfors 2016-01-08

Teresa Johansson, VD
Byggnads AB Lennart Eriksson

kvalitetpolicy

k

E-post: info@lebygg.com

 

Fastighets AB Lennart B Eriksson

Herrgårdsvägen 1, 872 31 KRAMFORS

Box 223, 872 25 KRAMFORS
Tel: 0612-71 14 10
Fax: 0612-71 14 80

 

Byggnads AB Lennart Eriksson

Industrivägen 57, 872 32 KRAMFORS

Box 223, 872 25 KRAMFORS
Tel: 0612-71 14 10