Vi bygger om för nytt komfortboende. I kvarteret Magistern bygger vi för närvarande om Krambo’s lägenhetshotell till komfortboende. Det blir 21 nya lägenheter med hög standard och bra tillgänglighet med bl a extra stora badrum. Inflyttning beräknas till våren 2016.   ...

Den 1:a augusti övertogs byggverksamheten i Byggnads AB Lennart Eriksson av Teresa och Anders Johansson. De driver den vidare i ett nytt bolag men med samma namn som tidigare. Fastighetsrörelsen finns kvar i det gamla bolaget men nu med namnet "Fastighets AB Lennart B Eriksson". Denna webbsida...