Välkommen till Sundfrakt!

Maskin- och logistiklösningar för alla behov – tryggt, hållbart och säkert!

 

Välkommen till Sundfrakt!

Maskin- och logistiklösningar för alla behov – tryggt, hållbart och säkert!

Nyheter
prev next

Det heltäckande maskin- och logistikföretaget för alla behov

Sundfraktgruppen kan erbjuda allt från enklare uppdrag till mer komplicerade och sammansatta lösningar. Vi har lösningar såväl inom bygg- och anläggning som insatsvaror till industrin, inom skogen, miljötransporter samt specialgods. Sundfraktgruppen har mycket lång erfarenhet i hantering av farligt gods.

Vi har eget bränslebolag med fokus på förnyelsebara produkter samt egna bergtäkter för grus och fyllnadsmassor. I Söråker äger och driver vi egen hamn med järnvägsanslutning. Genom våra fastigheter möjliggörs flexibel terminal- och lagerhantering. Hos oss kan du hyra lokaler och uppställningsplatser.

Sundfraktgruppens utbud av tjänster och produkter

Vi är ett maskin- och logistikföretag lokaliserade i Norrland med hela Sverige som marknad. Med fokus på säkerhet, hållbarhet och flexibilitet levererar vi ett stort utbud av produkter och tjänster för alla behov.

car-img

LOGISTIK & MILJÖ

tank-bulk-icon

TANK & BULK

anlaggning-icon

ANLÄGGNING

grus-icon

GRUS & BALLAST

boat-img

HAMN & STUVERI

bransle-icon

DRIV- & SMÖRJMEDEL

terminal-lokaler

TERMINAL & LAGER

globe-img

SAMANSATTA LÖSNINGAR

Sundfraktgruppen i tiden – för framtiden!

Sundfraktgruppen arbetar målmedvetet med hållbarhet. Vår ambition är att göra verkstad dvs. visa på konkreta handlingar som gynnar vår miljö och vår omgivning.

Vi kan bl.a. erbjuda en mängd förnyelsebara bränslen som minskar koldioxidutsläppen med upp till 88 %. Vi arbetar kontinuerligt med att förnya och förbättra fordons- och maskinparken

Sundfraktkoncernen

sundfrakt-ab

alltank-ab

delta

solventum-ab

akerigus-ab

trb-ab