Category

Nyheter

klimatklivet-1

Stöd från Klimatklivet

By | Nyheter | No Comments

Pressmeddelande 2016-02-11

Minskad klimatpåverkan är målet när Alltank får investeringsstöd för biodiesel-station

Alltank AB får 1 250 000 kronor investeringsstöd från Klimatklivet för att uppföra en tankstation för biodiesel i Härnösand. Investeringsstödet till Alltank är en del i arbetet med att minska klimatpåverkan från tunga transporter i länet.   – Genom att bredda marknaden för biodiesel skapar vi bättre förutsättningar för att på sikt få till stånd en produktion av biodiesel i länet, säger Gunnar Holmgren, landshövding i Västernorrland.

 

Tankstation med 100 procent förnybar diesel

Sedan juni respektive december 2015 finns det möjlighet att tanka 100 procent förnybar diesel för tunga fordon hos Alltank AB i Sundsvall respektive Östersund.   Detta är de två nordligaste tankstationerna i Norrland för ren HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). Råvaran är vegetabiliska och animaliska fetter. Enligt uppgift från tillverkaren Neste i Finland ska bränslet minska koldioxidutsläppen med cirka 90 procent jämfört med konventionell fossil diesel.

 

Nu kommer länet få ytterligare en tankstation för förnybar diesel eftersom Alltank AB får investeringsstöd från Klimatklivet.

– Då transportsektorn står för ungefär en tredjedel av de svenska klimatgasutsläppen visar Sundfraktgruppen vägen och bidrar till hållbar utveckling för såväl samhälle som näringsliv. En viktig del i detta arbete är omställningen till förnyelsebara drivmedel, säger Markus Sundström, vd i Alltank AB och Sundfrakt AB.   Regeringen beslutade i juli 2012 att Sverige skall ha en helt fossilfri transportsektor 2030. Alltank AB är ett helägt dotterbolag till Sundfrakt AB vars kärnverksamhet är logistik- och maskintjänster. – Vi vill därför visa att det är genomförbart med nuvarande teknik på såväl fordons- som bränslesidan. Vidare krävs gemensamma initiativ för att möjliggöra en tillverkning av förnyelsebara drivmedel i länet på sikt, säger Markus Sundström.   Projektet sker i nära samarbete med BioBusiness Arena ifråga om kommunikation och spridning av resultat. BioBusiness Arena är en långsiktig satsning med målet att främja innovation av hållbara produkter och tjänster.

 

Om Klimatklivet och satsningar på lokala klimatinvesteringar

Satsningen Klimatklivet är en del av regeringens vårbudget som riksdagen beslutade om i juni 2015. Naturvårdsverket ska i samverkan med andra centrala myndigheter och länsstyrelserna ge stöd till lokala klimatinvesteringar.   Under 2015 uppgick stödet till 125 miljoner kronor. Ytterligare 600 miljoner kronor per år kommer att delas ut för klimatinvesteringar för åren 2016, 2017 och 2018.

 

För mer information
Mats Bäck Länsstyrelsen Västernorrland
070-283 14 49 Jörgen Persson Alltank AB 070-399 01 27

dieselmix-50

DieselMix Plus

By | Nyheter | No Comments

DieselMix Plus.

Nu kan vi erbjuda våra kunder DieselMix Plus. Produkten är 50 % förnyelsebar. Vilket betyder att man kör varannan mil fossilfritt. DieselmixPlus uppfyller EN590 och  kan därmed användas i samtliga dieselfordon utan extra investeringar.

 

.

ride-of-hope1

Spin of Hope

By | Nyheter | No Comments

Vi var med och cyklade för att stödja barncanserfonden.

Lördagen den 2 april var det 12 timmars spinning pass som genomfördes av 12 olika kollegor i Sundfraktgruppen.

Vi trampade i takt till peppande musik och drivna coacher från Friskis & Svettis.

 

traktoren-skylt

Traktören

By | Nyheter | No Comments

Vi välkomnar vår nya restaurang Traktören

Efter en att ha njutit maten här nu ett tag inser vi att fler och fler hittar hit. Ryktet går. Här är bjuds på vällagad mat för alla smaker,  med variationsrikt och fräscht salladsbord.

 

Stolar och bord blir som oftast fullsatta med hungriga lunchgäster och ommöblering har gjorts för att kunna tillgodose det ökande antalet besökare.

traktorenbuffe

traktoren-lokal