_

Profilering & Grafisk Profil

Identitet

Det ligger i vårt ansvar att förmedla en tydlig bild av vad vi vill göra, vara och se ut. Det är just det som bygger ett starkt varumärke och ett uppskattat Sundfrakt. En organisation med flera delar som tillsammans blir en kraft så stark att vi gemensamt kan ta oss an alla komplexa problem inom vårt verksamhetsområde.

 

Hur vi ser ut har en avgörande betydelse för vad vi anses vara. Sundfrakts
visuella identitet är av yttersta vikt för hur vi presenterar oss så väl internt som externt.

 

Denna profilering visar en intern styrka, ett Vi. Ett tydligt uppvisande av hur vi ser ut och som samtidigt symboliserar det vi gör. Vi samlas under denna identitet, en del av Sundfraktgruppen, Sundfrakt.


 

 

Logotyper

Här kan du ladda ner våra logotyper.

Orginal Pixel (jpg)

 

sundfrakt-logo

Orginal Vector (eps)

 

sundfrakt_logo_original_vektor

Orginal PMS Vector (eps)

 

sundfrakt_logo_pms_vektor

Svart pixel (jpg)

 

sundfrakt_logo_svart_vektor

Svart Vector (eps)

 

sundfrakt_logo_svart_vektor

Vit Vector (eps)

vit-logo


 

 

Färger

Logotypens färger är en av våra starkaste igenkänningsfaktorer och får
under inga som helst omständigheter ändras.

CMYK: 0, 100, 100, 0
RGB: 226, 0, 26
PMS: 192
HEX: #e2001a

CMYK: 0, 0, 100, 0
RGB: 255, 237, 0
PMS: 109
HEX: #ffed00

CMYK: 0, 0, 0, 100
RGB: 0, 0, 0
PMS: SVART
HEX: #000000

Grafiska Riktlinjer för nerladdning

 

Fordonsprofilering för nerladdning

1.annonsvar_2015produkthd774282021

Förnamn Efternamn
@sundfrakt.se
070-123 45 67