Tjänster & Produkter

Logistik & Miljö

Sundfrakt hanterar allt från livsmedel, hushållsavfall och återvinnings­produkter till skogsprodukter, järn, aluminium och biobränslen. Vi kan hantera det mesta! Uppdragen utförs såväl lokalt som via in- eller utrikestransporter.

 

Sundfrakt har stor erfarenhet av transport- och logistiklösningar som kräver specialbyggda fordon för extremt långa, höga, breda eller tunga laster. Vi har möjlighet att arbeta intermodalt genom vår hamn i Söråker. Till hamnen finns även järnvägsanslutning.

 

Vi utför distributionsuppdrag. Genom våra lokaliseringar i Söråker, Sundsvall och Härnösand kan vi erbjuda effektiv terminal- och lagerhantering. Detta möjliggör mer avancerade lösningar som ex. tredjeparts- och citylogistik.

 

Vi erbjuder transporter utförda med förnyelsebara drivmedel.

logistik-miljo-1

432-4321-sundfrakt

Logistik & Miljö

Sundfrakt hanterar allt från livsmedel, hushållsavfall och återvinnings­produkter till skogsprodukter, järn, aluminium och biobränslen. Vi kan hantera det mesta! Uppdragen utförs såväl lokalt som via in- eller utrikestransporter.

 

Sundfrakt har stor erfarenhet av transport- och logistiklösningar som kräver specialbyggda fordon för extremt långa, höga, breda eller tunga laster. Vi har möjlighet att arbeta intermodalt genom vår hamn i Söråker. Till hamnen finns även järnvägsanslutning.

 

Vi utför distributionsuppdrag. Genom våra lokaliseringar i Söråker, Sundsvall och Härnösand kan vi erbjuda effektiv terminal- och lagerhantering. Detta möjliggör mer avancerade lösningar som ex. tredjeparts- och citylogistik.

 

Vi erbjuder transporter utförda med förnyelsebara drivmedel.

tank-bulk

Tank & Bulk

Sundfrakt är specialist på trygga och säkra transportlösningar av farligt gods. Vi transporterar kemikalier, petroleum och gas. Vi kan också transportera pulverprodukter i bulk.

 

Säkerhets- och miljöarbetet är mycket viktigt och vi arbetar kontinuerligt med kompetens och säkerhet i våra processer. Det gör att du som kund kan känna dig trygg.

 

Vi utför uppdragen inom de nordiska länderna och i vissa fall även till och från övriga Europa. Våra kunder finns inom olje- och gasbolag, skogsindustrin samt kemiska industrier av olika slag.

 

Vi erbjuder transporter utförda med förnyelsebara drivmedel.

Anläggning

Vi har många fordon och maskiner som ger dig som kund effektiva lösningar med stor flexibilitet. Vi kan det mesta!

 

Sundfrakt har lång erfarenhet inom anläggningsområdet. Vi kan utföra allt från det lilla markplaneringsjobbbet till mycket stora arbeten. Vi utför även mindre entreprenader, snöröjning, dräneringsarbeten, schaktning m.m. Vi levererar sand, grus, bergkross och andra typer av material.

 

Från våra kontor i Sundsvall, Härnösand, Sollefteå och Ånge utför vi arbeten inom ett stort geografiskt område. Vi har även möjlighet att utföra arbeten inom övriga delar av landet.

 

Vi erbjuder maskin- och transporttjänster utförda med förnyelsebara drivmedel.

anlaggning1

anlaggning1

Anläggning

Vi har många fordon och maskiner som ger dig som kund effektiva lösningar med stor flexibilitet. Vi kan det mesta!

 

Sundfrakt har lång erfarenhet inom anläggningsområdet. Vi kan utföra allt från det lilla markplaneringsjobbbet till mycket stora arbeten. Vi utför även mindre entreprenader, snöröjning, dräneringsarbeten, schaktning m.m. Vi levererar sand, grus, bergkross och andra typer av material.

 

Från våra kontor i Sundsvall, Härnösand, Sollefteå och Ånge utför vi arbeten inom ett stort geografiskt område. Vi har även möjlighet att utföra arbeten inom övriga delar av landet.

 

Vi erbjuder maskin- och transporttjänster utförda med förnyelsebara drivmedel.

akerigrus6

Grus & Ballast

Sundfraktgruppen kan genom en mycket centralt beläget bergtäkt i Sundsvall (Bosvedjan) erbjuda en stor variation av grus- och stenprodukter.

 

Produkterna har ett stort användningsområde och används exempelvis till betong, asfalt, väg och husbyggnader. Utöver detta kan vi erbjuda jord och asfaltskross.

 

Vi återvinner asfalt, betong, schaktmassor mm. Sundfraktgruppen kan även driva verksamhet på uppdrag. Vår kompetens inom området ger dig som kund en garanti för strukturerad och effekt drift.

 

Verksamheten bedrivs utifrån höga krav på miljö och säkerhet.

Hamn & Stuveri

Sundfraktgruppen äger och driver egen hamn och stuveriverkasmhet i Söråker. Delta terminal är en av landets två privatägda hamnar.

 

Hamnen  ligger vid Indalsälvens mynning i Timrå kommun, endast 20 km norr om Sundsvall.

 

Med vår strategiska placering kan vi erbjuda dig som kund smidiga lager- och logistiklösningar inom väg, järnväg och sjöfart.

 

Vi erbjuder sjötrafik året om. Vi har även lager och produktionslokaler på totalt 24 000 kvm, järnväg med anslutning till stambanan, storsäcksanläggning samt tankdepå för lagring av kemikalier.

hamn2-2

hamn2-2

Hamn & Stuveri

Sundfraktgruppen äger och driver egen hamn och stuveriverkasmhet i Söråker. Delta terminal är en av landets två privatägda hamnar.

 

Hamnen  ligger vid Indalsälvens mynning i Timrå kommun, endast 20 km norr om Sundsvall.

 

Med vår strategiska placering kan vi erbjuda dig som kund smidiga lager- och logistiklösningar inom väg, järnväg och sjöfart.

 

Vi erbjuder sjötrafik året om. Vi har även lager och produktionslokaler på totalt 24 000 kvm, järnväg med anslutning till stambanan, storsäcksanläggning samt tankdepå för lagring av kemikalier.

bransle

Driv- & Smörjmedel

Sundfraktgruppen har en omfattande försäljning av förnyelsebara drivmedel, smörjmedel och andra kemtekniska produkter. Vi har fler än 30 anläggningar som är anpassade för tankning av tunga fordon.

 

Försäljning av smörjmedel, kemtekniska produkter mm sker på våra butiker. Vi marknadsför produkter av varumärket Texaco som tillverkas på Scanlubes fabrik i Göteborg.

 

Genom samarbetet med TRB kan vi erbjuda våra kunder ett rikstäckande nät. Sundfraktgruppen och TRB är långt framme när det gäller förnyelsebara drivmedel bl a genom HVO 100, RME 100 och olika dieselblandningar. HVO 100 ger upp till ca 88 % lägre koldioxid utsläpp än standarddiesel.

Terminal & Lagerhantering

På egna fastigheter disponerar Sundfraktgruppen terminalanläggningar som möjliggör rationell terminal- och lagerhantering. Våra anläggningar erbjuder generösa ytor, perfekta för hantering av special och skrymmande gods.

 

Terminalanläggningarna i Söråker, Härnösand och Sundsvall har närmast en optimal geografisk lokalisering för logistiklösningar i området.

 

Terminalerna ligger nära industrianläggningar och E4. I Söråker finns dessutom tillgång till hamn och järnväg. Även flygplatsen Midlanda ligger i närheten. Terminalen på Norra vägen ligger mitt mellan Sundsvalls stadskärna och handelscentrum i Birsta. Idealiskt för distribution och lagerhantering.

 

Vi har även uthyrning av lokaler, kontor och uppställningsplatser.

lokaler

lokaler

Terminal & Lagerhantering

På egna fastigheter disponerar Sundfraktgruppen terminalanläggningar som möjliggör rationell terminal- och lagerhantering. Våra anläggningar erbjuder generösa ytor, perfekta för hantering av special och skrymmande gods.

 

Terminalanläggningarna i Söråker, Härnösand och Sundsvall har närmast en optimal geografisk lokalisering för logistiklösningar i området.

 

Terminalerna ligger nära industrianläggningar och E4. I Söråker finns dessutom tillgång till hamn och järnväg. Även flygplatsen Midlanda ligger i närheten. Terminalen på Norra vägen ligger mitt mellan Sundsvalls stadskärna och handelscentrum i Birsta. Idealiskt för distribution och lagerhantering.

 

Vi har även uthyrning av lokaler, kontor och uppställningsplatser.

dummy

Sammansatta Lösningar

Sundfraktgruppen disponerar över 300 maskiner och fordon med olika storlekar och funktionalitet. Detta i kombination med våra terminalanläggningar som har tillgång till hamn och järnväg ger oss stor flexibilitet. Vi har garanterat en lösning som passar för dig!

 

Genom vår stora verksamhet inom anläggning samt vår bergtäkt kan vi effektivt kombinera transport och leverans av rätt grus eller stenprodukt.
Vi kan erbjuda transporter utförda på förnyelsebara drivmedel. Ex ger HVO upp till ca 88 % lägre koldioxidutsläpp än standard diesel.

 

Sunfraktgruppen kan genom Solventum AB erbjuda specialkompetens inom redovisning och HR-området.