Våra Företag

Alltank AB

Säljer driv- och smörjmedel samt kemtekniska podukter. Bolaget driver i dagsläget ett trettiotal anläggningar för tankning av tunga fordon. Genom TRB har kunderna tillgång till ett rikstäckande nät. Alltank och TRB är drivande i utvecklingen av förnyelsebara drivmedel och hållbara produkter.

alltank1

Delta Terminal AB

Bolaget bedriver hamn- och stuveri verksamhet. Hamnen i Söråker är en av landets få privatägda hamnar. Delta Terminal disponerar ett terminalområde på tretton hektar som möjliggör lagring av skrymmande gods samt terminalhantering.Terminalen har järnvägsanslutning.

deltaterminal

Åkerigrus AB

Förädlar berg till ballast som sedan används till betong, asfalt, väg- och husbyggnader. Åkerigrus erbjuder ett stort utbud av olika fraktioner exempelvis makadam, bergkross och stenmjöl m.m. På bergtäckten i Bosvedjan återvinner vi även asfalt, betong chaktmassor m.m. Produktionen följer högt ställda krav på säkerhet och miljö.

akerigrus-med--logo

Solventum AB

Arbetar som kvalificerade ekonomirådgivare med bl.a. skatter, redovisning och företagsrådgivning. Bolaget har även kompetens inom HR-administration och lönehantering. Solventum är certifierade enligt ISO 9001 och är även anslutna till “SRF Konsulterna”.

solventum

TRB Sverige AB

Ett branschföretag inom transportnäringen som ägs av 12 transport- och logistikföretag runt om i Sverige. Tillsammans omsätter TRB:s delägar­företag ca 12 miljarder kronor och förfogar över ca 7 000 fordon och arbetsmaskiner. TRB-nätverket driver gemensamt drygt 100 drivmedels­anläggningar med fokus på att erbjuda flera förnyelsebara drivmedel för omställning mot mer miljö- och klimatsmarta transporter. Med kunskap som drivkraft har TRB fokus på drivmedel, miljö och trafiksäkerhet.

trb