All Posts By

maria

ny-inkopsstrategi-i-kommunen-featured

Ny inköpsstrategi i kommunen

By | Nyheter | No Comments

Utkast till ny inköpsstrategi i Sundsvalls kommun

Sundfrakt har tagit del av förslaget till Sundsvalls kommuns nya inköpsstrategi. Sundfrakt med flera har sedan tidigare påtalat brister i upphandlingar och uppföljningar och välkomnar därför en översyn av inköpsstrategin i kommunen.

Vi har utifrån det förslag som vi tagit del av fört en dialog med vår branschorganisation – Sveriges Åkeriföretag – som efter det skickat bifogat brev till gruppledarna inom kommunen. Vi reagerar främst på två delar i den nya strategin och det är dels fackens insyn i de lokala företagen samt kravet om rätt till heltid som kommer slå väldigt fel på olika former av säsongsarbeten som t.ex. snöröjning.

Sundfrakt ser fram emot en fortsatt dialog i ärendet innan kommunen går till beslut i frågan, vi ställer gärna upp som remissinstans och är med och utformar en rimlig inköpsstrategi som kommer gynna kommunen som helhet på såväl kort- som långsikt.

Läs bifogade fil

fiskerika-vattendrag-biotopvard-featured

Fiskerika vattendrag – Biotopvård

By | Nyheter | No Comments

Sundfrakt bidrar till att återställa livsmiljö i våra vattendrag

Mänsklig påverkan på vattendrag har under lång tid stört fisken i våra floder och åar. Det finns ett stort behov av att återställa arternas livsmiljöer med hjälp av utsättningar och framförallt genom att återskapa fiskvandringsvägar förbi kraftverken.

Med start sommaren/hösten 2016 kommer ett omfattande arbete att startas för att återställa livsmiljöer i ett antal vattendrag, så kallad biotopvård. Syftet med åtgärderna är att utöka och förbättra lek- och uppväxtområden för lax och havsöring.

Vi på Sundfrakt ställer upp med ytor för förvaring av lekgrus till Nolbyströmmen. Arbetet leds och drivs av Hushållnings sällskapet Västernorrland.