Bli delägare

Fördelar som delägare

Ett delägarskap i Sundfrakt ger dig tillgång till Sundfraktgruppens samlade kraft. Du slipper tänka på försäljning och fakturering. Sundfrakt tar hand om detta och du kan fokusera på dina maskin- eller transportuppdrag. Du får också tillgång till samlad kompetens om bl.a. hållbarhet, säkerhet, arbetsmiljö, tjänsteutveckling m.m. Du kan också nyttja Solventum Redovisningsbyrå för din redovisning och personaladministration.

Några av fördelarna:
• Låg kreditrisk.
• Del av en helhet = bra för affärerna.
• Enkelhet – försäljning och transportplanering sköts av Sundfrakt.
• Mindre administration.
• Tillgång till redovisnings- och HR-tjänster.
• Rådgivning som gynnar ditt företag ex. försäkringar.
• Förmånliga villkor och erbjudanden exempelvis försäkringar, utbildningar.
• Tillgång till ett inarbetat varumärke.


Intresserad?

Vill du bli en del av Sundfraktgruppen måste du köpa en aktiepost. Ta kontakt med oss.