Nyheter

ny-inkopsstrategi-i-kommunen-featured

Ny inköpsstrategi i kommunen

By | Nyheter | No Comments

Utkast till ny inköpsstrategi i Sundsvalls kommun

Sundfrakt har tagit del av förslaget till Sundsvalls kommuns nya inköpsstrategi. Sundfrakt med flera har sedan tidigare påtalat brister i upphandlingar och uppföljningar och välkomnar därför en översyn av inköpsstrategin i kommunen.

Vi har utifrån det förslag som vi tagit del av fört en dialog med vår branschorganisation – Sveriges Åkeriföretag – som efter det skickat bifogat brev till gruppledarna inom kommunen. Vi reagerar främst på två delar i den nya strategin och det är dels fackens insyn i de lokala företagen samt kravet om rätt till heltid som kommer slå väldigt fel på olika former av säsongsarbeten som t.ex. snöröjning.

Sundfrakt ser fram emot en fortsatt dialog i ärendet innan kommunen går till beslut i frågan, vi ställer gärna upp som remissinstans och är med och utformar en rimlig inköpsstrategi som kommer gynna kommunen som helhet på såväl kort- som långsikt.

Läs bifogade fil

fiskerika-vattendrag-biotopvard-featured

Fiskerika vattendrag – Biotopvård

By | Nyheter | No Comments

Sundfrakt bidrar till att återställa livsmiljö i våra vattendrag

Mänsklig påverkan på vattendrag har under lång tid stört fisken i våra floder och åar. Det finns ett stort behov av att återställa arternas livsmiljöer med hjälp av utsättningar och framförallt genom att återskapa fiskvandringsvägar förbi kraftverken.

Med start sommaren/hösten 2016 kommer ett omfattande arbete att startas för att återställa livsmiljöer i ett antal vattendrag, så kallad biotopvård. Syftet med åtgärderna är att utöka och förbättra lek- och uppväxtområden för lax och havsöring.

Vi på Sundfrakt ställer upp med ytor för förvaring av lekgrus till Nolbyströmmen. Arbetet leds och drivs av Hushållnings sällskapet Västernorrland.

klimatsmart-grus-i-sundsvall-featured

Klimatsmart grus i Sundsvall

By | Nyheter | No Comments

Åkerigrus i Sundsvall AB erbjuder nu klimatsmart berg- och grusmaterial från sin täktverksamhet i Bosvedjan, centrala Sundsvall. – Vi kan med vår lokala placering och våra val av maskiner och bränslen göra stor skillnad för miljön. Det är därför roligt att vi nu tagit ytterligare ett steg i Sundfraktgruppens målmedvetna miljöarbete, säger Magnus Schölander, vd Åkerigrus.

Steget man nu tar är att konvertera om driften i täkten till att köras på 100 % förnyelsebart drivmedel i form av HVO100 med slaktavfall som råvara. Konverteringen innebär att det material som tas fram i täkten och som sedan transporteras därifrån med Sundfraktgruppens bilar och maskiner körs på det förnyelsebara drivmedlet HVO100. Vi sänker därmed de fossila koldioxidutsläppen med upp emot 88 % jämfört med fossildiesel, säger Magnus Schölander, vd Åkerigrus.

Sundfraktgruppen som består av mer än 300 bilar och maskiner fortsätter sitt aktiva arbete mot ett mer hållbart samhälle. – Vi tycker hållbarhetsfrågan är viktig och låter den därför genomsyra hela vår vardag. Vi har valt att ta ställning och göra det vi kan för en bättre miljö. Konverteringen på Åkerigrus är ett steg i den riktningen, säger Markus Sundström, vd Sundfrakt AB. – Det är systerbolaget Alltank AB som förser Åkerigrus med HVO100 vilket visar på den styrka vi har inom Sundfraktgruppen, fortsätter Markus Sundström.

Läs mer om produkten på www.hvo100.se

För mer information kontakta Magnus Schölander,070-394 61 07 eller Markus Sundström, 070-2595181.

spin-of-hope1

Spin of Hope

By | Nyheter | No Comments

Vi var med och cyklade för att stödja barncanserfonden.

Lördagen den 2 april var det 12 timmars spinning pass som genomfördes av 12 olika kollegor i Sundfraktgruppen.

Vi trampade i takt till peppande musik och drivande coacher från Friskis & Svettis.

dieselmix-50

DieselMix Plus

By | Nyheter | No Comments

DieselMix Plus

Nu kan vi erbjuda våra kunder DieselMix Plus. Produkten är 50 % förnyelsebar. Vilket betyder att man kör varannan mil fossilfritt. DieselmixPlus uppfyller EN590 och  kan därmed användas i samtliga dieselfordon utan extra investeringar.

klimatklivet-1

Stöd från Klimatklivet

By | Nyheter | No Comments

Pressmeddelande 2016-02-11

Minskad klimatpåverkan är målet när Alltank får investeringsstöd för biodiesel-station

Alltank AB får 1 250 000 kronor investeringsstöd från Klimatklivet för att uppföra en tankstation för biodiesel i Härnösand. Investeringsstödet till Alltank är en del i arbetet med att minska klimatpåverkan från tunga transporter i länet. – Genom att bredda marknaden för biodiesel skapar vi bättre förutsättningar för att på sikt få till stånd en produktion av biodiesel i länet, säger Gunnar Holmgren, landshövding i Västernorrland.

Tankstation med 100 procent förnybar diesel

Sedan juni respektive december 2015 finns det möjlighet att tanka 100 procent förnybar diesel för tunga fordon hos Alltank AB i Sundsvall respektive Östersund. Detta är de två nordligaste tankstationerna i Norrland för ren HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). Råvaran är vegetabiliska och animaliska fetter. Enligt uppgift från tillverkaren Neste i Finland ska bränslet minska koldioxidutsläppen med cirka 90 procent jämfört med konventionell fossil diesel.

Nu kommer länet få ytterligare en tankstation för förnybar diesel eftersom Alltank AB får investeringsstöd från Klimatklivet.

– Då transportsektorn står för ungefär en tredjedel av de svenska klimatgasutsläppen visar Sundfraktgruppen vägen och bidrar till hållbar utveckling för såväl samhälle som näringsliv. En viktig del i detta arbete är omställningen till förnyelsebara drivmedel, säger Markus Sundström, vd i Alltank AB och Sundfrakt AB. Regeringen beslutade i juli 2012 att Sverige skall ha en helt fossilfri transportsektor 2030. Alltank AB är ett helägt dotterbolag till Sundfrakt AB vars kärnverksamhet är logistik- och maskintjänster. – Vi vill därför visa att det är genomförbart med nuvarande teknik på såväl fordons- som bränslesidan. Vidare krävs gemensamma initiativ för att möjliggöra en tillverkning av förnyelsebara drivmedel i länet på sikt, säger Markus Sundström. Projektet sker i nära samarbete med BioBusiness Arena ifråga om kommunikation och spridning av resultat. BioBusiness Arena är en långsiktig satsning med målet att främja innovation av hållbara produkter och tjänster.

Om Klimatklivet och satsningar på lokala klimatinvesteringar

Satsningen Klimatklivet är en del av regeringens vårbudget som riksdagen beslutade om i juni 2015. Naturvårdsverket ska i samverkan med andra centrala myndigheter och länsstyrelserna ge stöd till lokala klimatinvesteringar. Under 2015 uppgick stödet till 125 miljoner kronor. Ytterligare 600 miljoner kronor per år kommer att delas ut för klimatinvesteringar för åren 2016, 2017 och 2018.

För mer information
Mats Bäck Länsstyrelsen Västernorrland
070-283 14 49 Jörgen Persson Alltank AB 070-399 01 27

traktoren-skylt

Restaurang Traktören

By | Nyheter | No Comments

Vi välkomnar vår nya restaurang Traktören

Efter att ha njutit maten här nu ett tag inser vi att fler och fler hittar hit. Ryktet går. Här bjuds på vällagad mat för alla smaker,  med variationsrikt och fräscht salladsbord.

Stolar och bord blir som oftast fullsatta med hungriga lunchgäster och ommöblering har gjorts för att kunna tillgodose det ökande antalet besökare.

traktorenbuffe-1

traktoren-lokal-1