Sundfrakt bidrar till att återställa livsmiljö i våra vattendrag

Mänsklig påverkan på vattendrag har under lång tid stört fisken i våra floder och åar. Det finns ett stort behov av att återställa arternas livsmiljöer med hjälp av utsättningar och framförallt genom att återskapa fiskvandringsvägar förbi kraftverken.

Med start sommaren/hösten 2016 kommer ett omfattande arbete att startas för att återställa livsmiljöer i ett antal vattendrag, så kallad biotopvård. Syftet med åtgärderna är att utöka och förbättra lek- och uppväxtområden för lax och havsöring.

Vi på Sundfrakt ställer upp med ytor för förvaring av lekgrus till Nolbyströmmen. Arbetet leds och drivs av Hushållnings sällskapet Västernorrland.