Utkast till ny inköpsstrategi i Sundsvalls kommun

Sundfrakt har tagit del av förslaget till Sundsvalls kommuns nya inköpsstrategi. Sundfrakt med flera har sedan tidigare påtalat brister i upphandlingar och uppföljningar och välkomnar därför en översyn av inköpsstrategin i kommunen.

Vi har utifrån det förslag som vi tagit del av fört en dialog med vår branschorganisation – Sveriges Åkeriföretag – som efter det skickat bifogat brev till gruppledarna inom kommunen. Vi reagerar främst på två delar i den nya strategin och det är dels fackens insyn i de lokala företagen samt kravet om rätt till heltid som kommer slå väldigt fel på olika former av säsongsarbeten som t.ex. snöröjning.

Sundfrakt ser fram emot en fortsatt dialog i ärendet innan kommunen går till beslut i frågan, vi ställer gärna upp som remissinstans och är med och utformar en rimlig inköpsstrategi som kommer gynna kommunen som helhet på såväl kort- som långsikt.

Läs bifogade fil